tutor1

Shahane Arushanyan

Phillip Morris International

Դասընթացի մասին

Այս դասընթացի նպատակն է փոխանցել հիմնարար գիտելիք ոլորտում առաջին քայլերը անողների համար։ Այս մասնագիտացված դասընթացի նպատական է ապագա Machine Learning մասնագետներին փոխանցել Python-ի և մաթեմաթիկայի հիմունքային գիտելիք: Դուք կաշխատեք և կսովորեք տվյալների վերլուծության գործիքների, տվյալների վիզուալացման գործիքների և այլնի հետ: Մաթեմատիկայի մասը ներառում է Մաթեմատիկական անալիզ, Գծային հանրահաշիվ և Հավանականության տեսություն բաժինները: Այս դասընթացին հաջորդում է Advanced Machine Learning դասընթացը: Այս մեկն ավարտելուց հետո ուսանողները կկարողանան ամբողջական կամ մասնակի կրթաթոշակով շարունակել ուսումը խորացված դասընթացում:

Կրթություն


Դասախոսություններն ու սեմինարները մեր կրթական համակարգի հիմնաքարերն են։ Յուրաքանչյուր դասից հետո ուսանողները ստանում են տնային առաջադրանք և տեսական նյութեր, որոնք առկա են լինում օնլայն։

Դասախոսություններ

Սեմինարներ

Տնային առաջադրանքներ

Ստացի՛ր որակավորում

Այս դասընթացի շրջանավարտները հնարավորություն կունենան շարունակել իրենց ուսումը մեքենայական ուսուցման խորացված դասընթացում:

Գործնական գիտելիքներ

Այս դասընթացն անցնող ուսանողները ձեռք կբերեն բարդ խնդիրներ լուծելու փորձ և գործնական գործիքներին ծանոթանալու հնարավորություն:

Գրանցումը բաց է

Միացի՜ր հիմա