Introduction to programming | ACA

Introduction to programming

Have you ever wished you knew how to program, but had no idea where to start from? This course will guide you through the fundamentals of programming so after graduating the course you will understand the basics of any programming language and make your next leap to the software development world․

programming-intro.svg

Duration

2 months

Level

Introduction

Course Format

Offline or hybrid

Commitment

6 hours/week

Price

65,000 AMD/month

Experienced Lecturers

Learn from industry experts!

Get practical knowledge from those who successfully work in the industry.

Well-structured curriculum

Our curriculum specialists work on providing a program with a clear path and necessary theoretical information.

/static/images/general/main-companies.png
Avatar

Hayk Sargsyan

Senior C++ Engineer at Akvelon

Avatar

Meruzhan Martirosyan

.NET developer at HelpSystems

Avatar

Varuzhan Baghdasaryan

C++, Python Developer at Vehere

Avatar

Christine Petrosyan

Software engineer at EPAM

Avatar

Davit Melkonyan

Software engineer at EPAM

Avatar

Sevak Amirkhanyan

Senior Software Engineer at Synopsys

Study Program

The quality of our courses is based on the structural organization of the lesson process: theoretical and practical lessons, homework, out-of-class communication with the lecturer.

Lectures

During the lectures, students get theoretical knowledge, get acquainted with new technologies and working methodologies and discuss the materials.

Seminars

During the seminars, the students implement the knowledge they received in the theoretical classes. The tutors provide individualized support to each student discussing the problems they encountered.

Consultation

We are ready to provide comprehensive information about the courses, present their features and possible perspectives, and help you make a final decision. Throughout the admission and study process, the students will be in touch with the course coordinator.

Get Custom Advice

Please fill out this short form, and our Support team will contact you to help you find out which course fits you best.

+374

Syllabus

What is programming, the brief history of programming languages

Types and differences of programming languages, their practical usage in different areas

Introduction to computers, classification of computers, hardware and software

How to write a program? Pseudocode and flowcharts, elements of a program

Compilers and interpreters

Binary number system

Primitive data types, size in memory, assignment, arithmetic, logical, bitwise and relational operators

Conditional statements, ternary operators

Loops

Functions, recursive functions

Arrays

Introduction to debugging techniques

Pointers, pointer arithmetic

Sorting algorithms

Algorithm complexity. Big O notation. Complexity of sorting algorithms

Data structures

Hash tables

Introduction to Object Oriented programming. Principles of Object Oriented programming

Տիգրան Քերոբյան

Տիգրան Քերոբյան

Java խորացված դասընթացի շրջանավարտ

ACA-ը տալիս է մրցունակ գիտելիքներ, ինչն էլ հետագայում կարիերայում հաջողություններ գրանցելու հնարավորություններ է ստեղծում: Ես ուրախ եմ, որ կարողացա դասընթացի ավարտին պես իմ տեղը գտնել աշխատաշուկայում:

Սուրեն Պողոսյան

Սուրեն Պողոսյան

iOS ծրագրավորման դասընթացից հետո Սուրենը անցել է աշխատանքի Realizelt LLC-ում, իսկ հիմա աշխատում է SoloLearn-ում:

ACA-ը տալիս է տեսական և գործնական այնպիսի գիտելիքներ, որոնց ճիշտ կիրառումը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակում դառնալ ոլորտի լավ մասնագետ և աշխատել առաջատար կազմակերպություններում:

Հրանտ Խոնդկարյան

Հրանտ Խոնդկարյան

iOS դասընթացից հետո Հրանտն անցել է աշխատանքի PicsArt-ում, իսկ հիմա աշխատում է IntelinAir Armenia-ում:

ACA-ի դասախոսները լավ մասնագետներ են: Կարևոր է նաև դասընթացներին մասնակցող մարդկանց ընտրությունը. թեստի ու հարցազրույցների միջոցով ընտրվում են լավագույնները ու դասերի որակը դրանից միայն շահում է:

Արամ Սարգսյան

Արամ Սարգսյան

AI/ML Scientist Podcastle

ACA-ը նման է զսպանակի յուրաքանչյուրի կարիերայում. սկզբից այն սեղմվում է, երբ ստանում ես գիտելիքներ և հմտություններ, այնուհետև այն կտրուկ ձևով մղում է քեզ առաջ, երբ ձեռք ես բերում աշխատանք:

Duration:

2 months

Level:

Introduction

Course Format:

Offline or hybrid

Commitment:

6 hours/week

Price:

65,000 AMD/month

Register

+374

Frequently Asked Questions

I am not specialized in the IT industry, but I want to switch to a tech profession. Can I attend the courses?

Of course, you can! The courses in the "Introduction" section are intended for beginners. You can register for the courses, or get individual advice on choosing a profession.

How can I join the courses?

The stages of participation are as follows:
- Register for the relevant course through the website, after which you will receive an email with information about the next stages;
- Participate in exam and interview stages;
- Get involved in the course.

How long will it take to receive information about the examination results?

You will receive an e-mail about your results within a week following the test. In case of not receiving any, please check the "Spam" section as well.

What if I could not pass the course exam?

You can register through the website for a consultation, and our specialist will help you choose a course.

How much do the courses cost?

You can find out all the information about the projects on the course pages.

At the end of which courses will you help to find a job?

- You will receive employment assistance taking part in Bootcamps, which don't require any upfront fees;
- In the framework of cooperation with leading tech companies, we regularly organize trainings and internships;
- After successfully finishing the "Profession" courses, we send the CVs of the best students to the partner organizations.

Do you have any individual lessons?

We only organize group lessons at ACA, during which the participants are having discussions, team projects are implemented, as a result of which students acquire team work skills.

Is English required to participate the courses?

The lessons are conducted in Armenian, but the terminology, literature and other resources are mainly in English.

Are the courses held online or offline?

The course format depends on nature of the course: we are organizing online, offline and hybrid courses.

Do you have an age restriction?

There is no age restriction for participating in the courses. People of all ages, including high school students and adults, study at ACA.